תקנה 308 / 309 אופנועים

בדיקת אופנועים לצורך אישור עבור תקנה 308 / 309

אופנועי השרון מבצעים בדיקות ומנפיקים אישורים לצורך תקנה 308/309
תקנה 309 קובעת שכלי רכב שעברו תאונה ותוקנו, לא יעלו לכביש בטרם יעברו בדיקת מעבדה מוסמכת של המערכות הבאות: בלמים, אורות, שלדה וזוויות היגוי. כל הבדיקות הנ"ל מבוצעות על ידי מכשור ממוחשב.
כאשר בדיקות אלו מבוצעות בפיקוח איש-טכניון, הדבר מאפשר לנו להעלות לכביש כלי רכב תקניים ובטיחותיים, ובכך לצמצם את תאונות הדרכים.

נוסח תקנה 309
"בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי ששליטה על הרכב בידיו, לא ישתמש ברכב אם נגרם בו נזק למערכות ההיגוי, לבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים, לפגיעה בין הסרנים בעמודי המרכב, כשהשלדה היא חלק אינטגרלי של הרכב, או שהשלדה היא חלק נפרד מהמרכב – אלא לאחר שהמרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה מידי מנהל מקצועי במוסך מורשה והרשאי לתת תעודת בדיקה על פי תו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים וכלי רכב), התש"ל 1970 (להלן מוסך מורשה)".

Bookmark the permalink.

Comments are closed.